Zarząd Chóru

Prezes: Justyna Krzyżanowska
Wiceprezes: Emilia Czarnik
Skarbnik: Karina Szczepańska
Sekretarz: Michał Wojcieszak
Sekcja promocji: Marlena Słowik oraz Katarzyna Pyrdoł